Modułowy system ESOG.pl

 

Platforma ESOG. pl to kompleksowe i indywidualne dopasowanie do wymagań Klienta przez ścisłą współpracę podczas realizacji wdrożenia.
Świadczenie usług realizowane jest zgodnie z modelem e-Usług / e-Urzędu z wykorzystaniem technologii WWW.

► Konta indywidualne dla mieszkańców, opłaty, deklaracje, indywidualne konta IBAN. Kompleksowa obsługa pełnego procesu egzekucji z poziomu wierzyciela i organu egzekucyjnego.
► Wsparcie pracy inkasentów, poborców podatkowych.
► Masowego generowania niezbędnych dokumentów.
► Masowej komunikacji z mieszkańcami,
► PSZOK, RIPOK, Obieg dokumentów i pracy.

Ciągły rozwój i udoskonalanie systemu zgodnie z sugestiami obecnych Klientów.

Opieka autorska, dostęp do pracowników obsługi Klienta zarówno poprzez CallCenter, jak system zgłoszeń w systemie.