Szkolenia

Firma RAD Sp. z o.o. oferuje dużą ilość produktów dla różnych sektorów gospodarki. Dlatego też, oferujemy naszym Klientom duży wybór dedykowanych szkoleń. Szczegóły dotyczące terminów oraz zakresu poszczególnych szkoleń dla naszych obecnych Klientów, przekazujemy bezpośrednio w naszych platformach systemowych oraz poprzez pracowników Call Center.

Oferujemy również szkolenia dla Klientów, którzy chcą się zapoznać z naszą ofertą, podejściem wdrożeniowym, integracją oraz zakresem poszczególnych elementów systemu. Nowych Klientów zapraszamy do kontaktu osobistego z działem sprzedaży.

System szkoleń jest bezpośrednio związany z etapem relacji biznesowej z danym Klientem. Na każdym etapie współpracy klient może dobrać stosowny dla swoich potrzeb rodzaj szkolenia oraz zakres.

► SZKOLENIE DLA  NOWEGO KLIENTA

Szkolenia dla Klientów, którzy chcą się zapoznać z naszą ofertą, podejściem wdrożeniowym, integracją oraz zakresem poszczególnych elementów systemu. Szkolenie jest zależne od zakresu systemu/platformy jakim jest zainteresowany i określił Klient.

► SZKOLENIE PODSTAWOWE

Szkolenie zazwyczaj realizowane podczas wdrożenia jak również okresowo dla nowych pracowników Klienta. Obejmuje zakres podstawowych informacji umożliwiające poprawne korzystanie z poszczególnych modułów systemu.

► SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Szkolenie dedykowane dla użytkowników zaawansowanych. Program oraz zakres szkolenia jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb zgłaszanych przez Klienta. Szkolenie takie odbywa się w cyklu jednodniowym.

► SZKOLENIE CERTYFIKOWANE

Jest to blok szkoleń realizowany zgodnie z wytycznymi i zakresem modułów danego systemu/platformy określonymi przez RAD. Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy nabytej na szkoleniu. Do otrzymania certyfikatu upoważnia pozytywnie zaliczony egzamin. Egzamin musi się odbyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od ukończonego szkolenia.

Zgodnie z zamówieniem Klienta szkolenie może być realizowane w siedzibie zamawiającego bądź w formie telekonferencji.