Szkolenia

Firma RAD Sp. z o.o. oferuje dużą ilość produktów dla różnych sektorów gospodarki. Dlatego też, oferujemy naszym Klientom duży wybór dedykowanych szkoleń. Szczegóły dotyczące terminów oraz zakresu poszczególnych szkoleń dla naszych obecnych Klientów, przekazujemy bezpośrednio w naszych platformach systemowych oraz poprzez pracowników Call Center.

Oferujemy również szkolenia dla Klientów, którzy chcą się zapoznać z naszą ofertą, podejściem wdrożeniowym, integracją oraz zakresem poszczególnych elementów systemu. Nowych Klientów zapraszamy do kontaktu osobistego z działem sprzedaży.

System szkoleń jest bezpośrednio związany z etapem relacji biznesowej z danym Klientem. Na każdym etapie współpracy klient może dobrać stosowny dla swoich potrzeb rodzaj szkolenia oraz zakres.

Zgodnie z zamówieniem Klienta szkolenie może być realizowane w siedzibie zamawiającego bądź w formie telekonferencji.