Bankowość

Wsparcie banków w wykorzystaniu narzędzi IT.

Działalność bankowa jest integralną części gospodarki każdego kraju. Dobra organizacja, zarządzanie, efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań, także technologicznych pozwala na budowę silnego sektora bankowego oraz poszczególnych banków jako organizacji.

Firma RAD wykorzystując wiedzę i doświadczenie wspiera banki w skutecznym dobraniu i stosowaniu właściwych narzędzi informatycznych. Bierze też czynny udział w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań wykorzystywanych w sektorze bankowym.