Bankowość

Wsparcie banków w wykorzystaniu narzędzi IT.

Działalność bankowa jest integralną części gospodarki każdego kraju. Dobra organizacja, zarządzanie, efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań, także technologicznych pozwala na budowę silnego sektora bankowego oraz poszczególnych banków jako organizacji.

Firma RAD wykorzystując wiedzę i doświadczenie wspiera banki w skutecznym dobraniu i stosowaniu właściwych narzędzi informatycznych. Bierze też czynny udział w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań wykorzystywanych w sektorze bankowym.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.