Gospodarowanie odpadami

Skuteczne narzędzia wspierające podmioty obszaru gospodarki odpadami komunalnymi.

Skuteczne zarządzanie odpadami komunalnymi jest jednym z wyzwań współczesnej gospodarki. Skuteczne zarządzanie wymaga dobrych i sprawdzonych narzędzi.

Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zdobywane przy współpracy z klientami w obszarze odpadów komunalnych pozwoliły nam zaprojektować i wypracować rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Od wsparcia dla gmin i związków międzygminnych, poprzez mieszkańców, do firm wywozowych oraz prowadzących punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zarządzających instalacjami komunalnymi. Wspieramy podmioty na każdym etapie zarządzania strumieniem odpadów.

“Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.”

Florian Plit