Smart City

Nowoczesne technologie w inteligentnych miastach.

Smart city czyli inteligentne miasto.

Miasto wykorzystujące technologie informatyczne w celu poprawy wydajności infrastruktury, zwiększeniu udogodnień w codziennym życiu, korzystające z inteligencji maszyn, stawiające na internet rzeczy (IoT). Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, e-usługi dla mieszkańców, narzędzia on-line i zarządzanie wiedzą to cechy nowoczesnych miast i droga rozwoju, którą współczesne miasta podążają.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.