Centralna i Mobilna Baza Odczytowa

System wsparcia czynności monterskich, odczytu liczników i rozliczania.

Centralna Baza Odczytowa to system ewidencji wszelkich działań związanych z tworzeniem punktów poboru, obsługą czynności monterskich, rejestracją wskazań urządzeń pomiarowych i wyliczaniem zużyć.

Mobilna Baza Odczytowa umożliwia dodatkowo dokumentowanie działań w formie ewidencji zdjęciowej.

Do najważniejszych funkcjonalności należą:

  • Rejestracja odczytów
  • Wyliczanie zużyć
  • Integracja i wymiana danych z systemami zewnętrznymi (w tym magazynowymi)
  • Możliwość sporządzenia protokołu odbioru licznika
  • Obsługa czynności monterskich
  • Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej
  • Lokalizacja w terenie