Inteligentne przejścia dla pieszych

Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych czujników do komunikacji, zostało zaprojektowane i stworzone rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych. Komunikacja między przejściem, a pieszym, kierowcą oraz innymi uczestnikami ruchu drogowego, pozwala odpowiednio wcześnie ostrzec o potencjalnym zagrożeniu.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.