Inteligentne przejścia dla pieszych

Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych czujników do komunikacji, zostało zaprojektowane i stworzone rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych. Komunikacja między przejściem, a pieszym, kierowcą oraz innymi uczestnikami ruchu drogowego, pozwala odpowiednio wcześnie ostrzec o potencjalnym zagrożeniu.