Elektromobilność

Nowoczesne rozwiązania w rozwoju motoryzacji.

Motoryzacja to obszar, który nieustannie się rozwija. Nowoczesne technologie wkraczają na każdym kroku. Konieczność ochrony środowiska powoduje konieczność przygotowywania ekologicznych rozwiązań, w tym przede wszystkim związanych z napędami samochodów. Obserwujemy odejście od tradycyjnych paliw na rzecz tych bardziej ekologicznych, w tym przede wszystkim napędów elektrycznych.

Wiążą się z tym wyzwania opracowywania coraz doskonalszych elementów, które mogą być wykorzystywane w takich pojazdach, i które to zwiększają ich wydajność.

Elektromobilność to także szersze spojrzenie na energię elektryczną, jej gromadzenie i przesyłanie między urządzeniami. To wyzwanie opracowania i budowy inteligentnych urządzeń, które będą w inteligentny sposób tą energią zarządzać.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.