Sprzefak++

Prowadzenie sprzedaży i ewidencji księgowej.

Rozwiązanie umożliwia prowadzenie sprzedaży oraz ewidencji księgowej i obsługi kas.

Główne elementy:

  • Fakturowanie (wystawianie i rejestracja faktur zakupowych)
  • Przyjmowanie zaliczek
  • Rejestracja wpłat i wypłat
  • Zestawienia i raporty kasowe
  • Integracja i wymiana danych z innymi systemami

System dedykowany jest do działania w różnej wielkości firmach, niezależnie od branży i obszaru działania.