Sprzefak++

Prowadzenie sprzedaży i ewidencji księgowej.

Rozwiązanie umożliwia prowadzenie sprzedaży oraz ewidencji księgowej i obsługi kas.

Główne elementy:

  • Fakturowanie (wystawianie i rejestracja faktur zakupowych)
  • Przyjmowanie zaliczek
  • Rejestracja wpłat i wypłat
  • Zestawienia i raporty kasowe
  • Integracja i wymiana danych z innymi systemami

System dedykowany jest do działania w różnej wielkości firmach, niezależnie od branży i obszaru działania.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.