ESOG

Wsparcie w prowadzeniu gospodarki odpadami komunalnymi.

Kompleksowy system wspierający realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Przyjęcie deklaracji
 • Wydawanie decyzji
 • Naliczenie opłaty
 • Pełna księgowość związana z u.c.p.g.
 • Windykacja i egzekucja należności
 • Powiadomienia sms i e-mail
 • Sprawozdania i raporty


System ESOG to także narzędzia do kontroli strumienia odpadów:

 • budowa tras wywozowych
 • harmonogram odbiorów
 • przypomnienia sms i email o terminie i rodzaju odbieranej frakcji
 • obsługa kodów kreskowych i tagów RFiD
 • ewidencjonowanie odbiorów odpadów z poszczególnych nieruchomości

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.