Audyty potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych zespołów pracowników.

Świadome i skuteczne zarządzanie zespołami pracowników to wielkie wyzwanie dla wszystkich pracodawców. Szkolenia są jednym z najważniejszych elementów. Ale szkolenia właściwie dobrane i dopasowane do potrzeb grupy. Celem przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych jest określenie i doprecyzowanie jakie szkolenia są danej grupie potrzebne, jak powinny być zorganizowane i przeprowadzone. Najskuteczniejszym sposobem właściwego określenia potrzeb jest obserwacja pracowników bezpośrednio w ich miejscach pracy. Takie działanie ma też dodatkowy atut – pozwala udoskonalić, a tam gdzie jeszcze ich nie ma – opracować i stworzyć procedury i standardy dla poszczególnych grup i stanowisk.


Pracownicy RAD przeprowadzą kompetentne audyty potrzeb szkoleniowych, przygotują szczegółowe raporty, opracują program szkoleniowy, a także przeprowadzą szkolenia. Dodatkowo przygotowujemy regulaminy, standardy i procedury, które ułatwiają organizację pracy zespołu pracowników, ale także porządkują ją od strony pracownika.