Cyberbezpieczeństwo

Skuteczna ochrona danych.

Rozwój technologii, internet rzeczy i wprowadzenie rozwiązań chmurowych są aktualnie jednym z fundamentów prowadzenia działalności biznesowej. Informatyzacja większości działań to kierunek, w którym podąża gospodarka.

Wprowadzając innowacyjne rozwiązania i prowadząc nowoczesne projekty nie należy zapominać o zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego.
Właściwe oszacowanie ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem, dobór odpowiednich narzędzi i rozwiązań oraz prawidłowe i skuteczne zarządzanie tymi narzędziami pozwolą na ochronę Twojej firmy w obszarze informatycznym.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia pracowników RAD w obszarze cyberbezpieczeństwa możesz mieć pewność, że Twoje dane są dobrze i skutecznie chronione.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.