Rozwiązania oparte na czujnikach

Wykorzystanie nowoczesnych czujników przy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Przemysł, rolnictwo, bezpieczeństwo – nie ma praktycznie obszaru, w którym czujniki nie odgrywałyby żadnej roli. Wręcz przeciwnie – dzięki swoim możliwościom są coraz częściej wykorzystywane również w obszarach, w których nie znajdowały wcześniej zastosowania.


Doświadczenie i kompetencje pracowników firmy RAD pozwalają na projektowanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących potencjał tkwiący w czujnikach i możliwości zdobywania dzięki nim informacji, które następnie mogą dzięki analizie być przekształcane w wiedzę.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.