Machine learning

Rozwiązania oparte na inteligentnych maszynach i oprogramowaniu.

Rozwój sztucznej inteligencji umożliwił stosowanie innowacyjnych technologii. Odpowiednio stworzone algorytmy pozwalają pozyskiwać dane, analizować je i na tej podstawie ulepszać oprogramowanie.
Tworzone przez RAD rozwiązania projektowane są tak, aby wykorzystywały machine learning, a więc żeby dane z bieżącego ich działania służyły dla aktualizacji i ulepszenia działania na podobnych danych w przyszłości.