Machine learning

Rozwiązania oparte na inteligentnych maszynach i oprogramowaniu.

Rozwój sztucznej inteligencji umożliwił stosowanie innowacyjnych technologii. Odpowiednio stworzone algorytmy pozwalają pozyskiwać dane, analizować je i na tej podstawie ulepszać oprogramowanie.
Tworzone przez RAD rozwiązania projektowane są tak, aby wykorzystywały machine learning, a więc żeby dane z bieżącego ich działania służyły dla aktualizacji i ulepszenia działania na podobnych danych w przyszłości.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.