Monitoring floty

Rozwiązanie wspierające zarządzanie flotą pojazdów.

Firmy transportowe nieustannie się rozwijają, coraz więcej towarów przewożonych jest transportem samochodowym. Istotne znaczenie ma bezpieczeństwo zarówno samego transportu, jak i przede wszystkim kierowcy. Ważna jest także bieżąca kontrola każdego z pojazdów, także tych będących aktualnie w trasie.

Dzięki rozwiązaniu firmy RAD, osoby zarządzające flotą samochodową mogą mieć pełną informację dot. każdego z samochodów z floty. Dodatkowo każdy z kierowców ma pełną wiedzę dot. stanu ładunku, który przewozi, a tak ze wiedzę nt. parametrów poszczególnych części samochodu. Wiedza taka jest nieoceniona przy weryfikacji ryzyka, a także pozwala odpowiednio wcześniej zareagować kierowcy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia (np. wynikającego z zerwania zabezpieczeń przewożonego ładunku). Stosując rozwiązanie firmy RAD można skutecznie i sprawnie zarządzać flotą samochodową i mieć na bieżąco informacje o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa każdego z pojazdów z floty.