Aplikacje mobilne

Wykorzystujące najnowsze technologie rozwiązania mobilne.

Rozwój technologii wpłynął na miniaturyzację komputerów. Dziś praktycznie każdy ma ze sobą minikomputer, jakim jest smartphone. Wyparły one tradycyjne modele telefonów komórkowych. Możliwości smartphone’ów wpłynęły na rozwój aplikacji mobilnych, które są wykorzystywane praktycznie codziennie.

Firma RAD, wykorzystując dostępne na rynku technologie mobilne, projektuje i tworzy rozwiązania dla wielu obszarów i gałęzi gospodarki, wszędzie tam, gdzie aplikacje mobilne mogą służyć poprawie jakości życie codziennego, ułatwieniu codziennej pracy, a także wykorzystaniu potencjału tkwiącego w rozwiązaniach smart city.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.