PSZOK

Proces przyjęcia i obiegu odpadów w PSZOK.

Rozwiązanie wspierające pracę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  • ewidencjonowanie przyjęć odpadów
  • generowanie kart przyjęcia
  • obsługa instalacji podrzędnych
  • obsługa wielu magazynów/kwater
  • wydanie/sprzedaż odpadów
  • możliwość ustawienia limitów
  • słownik klas odpadów (umożliwia rejestrację poziomu zanieczyszczeń)
  • raporty
  • faktury i pliki JPK
  • integracja z Bazą Danych Odpadowych

PSZOK to proste zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie obsługi odpadów.