Business Intelligence

Przekształcanie danych w informację i wiedzę.

Dane we współczesnym świecie otaczają nas wszędzie i mamy z nimi styczność na każdym kroku. Przewagę zyskuje jednak ten przedsiębiorca, który będzie potrafił z tych danych skorzystać i przekształcić dane w informację, a informację w wiedzę, która pozwoli zwiększyć mu potencjał i wyprzedzić konkurencję.

Badamy i uzyskujemy informacje z danych, którymi dysponuje klient (w tym danych historycznych), w celu opracowania wzorców, na podstawie których prognozujemy rozwój trendów i przyszłych zdarzeń. Dzięki analizie predykcyjnej pomagamy w optymalizacji działania firmy w obszarach marketingu, wykrywania zagrożeń, przewidywania zachowań klientów, ryzyka finansowego. Przygotowane prognozy pozwalają na zaplanowanie właściwych działań w celu rozszerzenia obszarów pożądanych oraz niwelowaniu przewidywanych zagrożeń.

Rozwój technologii to również rozwój różnego rodzaju oprogramowania. Przechowywane dane są często bardzo rozproszone i gromadzone w różnych bazach danych. Integracja danych jest więc w tym zakresie niezwykle istotna, żeby móc w pełni wykorzystać posiadane dane.

Tworząc autorskie rozwiązania, firma RAD projektuje je tak, aby Klienci w pełni mogli wykorzystywać potencjał posiadanych informacji, mogli je w dogodny sposób przetwarzać i analizować, ale też filtrować i odrzucać zbędne i nieistotne dane, a także aby proponowane przez firmę RAD produkty ułatwiały codzienną pracę z wieloma bazami danych integrując je i pozwalając na zarządzanie i obsługę z jednego miejsca. Uporządkowane i zintegrowane bazy danych to fundament dobrych i sprawdzonych raportów.