Fenix

Przyłączenia do sieci, zarządzanie siecią, sprzedaż, obieg dokumentów.

System wspierający kompleksową obsługę klienta od chwili przyłączenia do sieci energetycznej, poprzez rozliczanie, do windykacji należności.

System Fenix umożliwia zarządzanie majątkiem sieciowym, prezentowanie danych w formie map tematycznych oraz dokonywanie analiz przestrzennych.

  • Przyłączenia
  • Sprzedaż
  • Zarządzanie siecią
  • Obieg dokumentów
  • Wizualizacja przestrzenna informacji.