Fenix

Przyłączenia do sieci, zarządzanie siecią, sprzedaż, obieg dokumentów.

System wspierający kompleksową obsługę klienta od chwili przyłączenia do sieci energetycznej, poprzez rozliczanie, do windykacji należności.

System Fenix umożliwia zarządzanie majątkiem sieciowym, prezentowanie danych w formie map tematycznych oraz dokonywanie analiz przestrzennych.

  • Przyłączenia
  • Sprzedaż
  • Zarządzanie siecią
  • Obieg dokumentów
  • Wizualizacja przestrzenna informacji.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.