RIPOK

Proces przyjęcia i obiegu odpadów w RIPOK.

Rozwiązanie wspierające pracę Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

 • ewidencjonowanie przyjęć odpadów
 • wystawianie kwitów wagowych
 • generowanie kart przekazania i kart ewidencji odpadów
 • obsługa instalacji podrzędnych
 • obsługa wielu magazynów/kwater
 • wydanie/sprzedaż odpadów
 • możliwość ustawienia limitów
 • rejestr pojazdów i kierowców
 • słownik klas odpadów (umożliwia rejestrację poziomu zanieczyszczeń)
 • raporty
 • faktury i pliki JPK
 • integracja z Bazą Danych Odpadowych

RIPOK to proste zarządzanie Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie obsługi odpadów.

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację, prosimy o kontaktowanie się z firmą RAD Sp. z o.o. korzystając z adresu mailowego sekretariat@radspzoo.pl
Numery telefonów sekretariatu oraz oraz helpdesku do połowy kwietnia 2020 r. pozostaną niedostępne.

Dziękujemy za zrozumienie
Zespół RAD Sp. z o.o.