Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe użytkowników, będących osobami fizycznymi, podane przy zapisie do newsletter’a portalu radspzoo.pl przetwarzane są przez spółkę RAD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, która jest administratorem tych danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z informowaniem o produktach firmy RAD Sp. z o.o. oraz ofertach pracy w firmie RAD Sp. z o.o.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia świadczenie usługi newsletter’a portalu radspzoo.pl
 4. Każdy użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji lub usunięcia. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe, które są przetwarzane, mogą być edytowane przez administratora na wniosek osoby, której dane dotyczą. Użytkownik może zwrócić się do administratora z wnioskiem o usunięcie jego danych lub skorzystać z linku zamieszczonego w wysyłanym newsletterze.
 5. RAD Sp. z o.o. zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz tylko i wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane (zgodnie z pkt 2).
 7. Dane osobowe przechowywane są do czasu ich usunięcia na wniosek osoby, której dotyczą.
 8. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny wysyłając niezbędne informacje (art. 14 RODO) na pozyskany adres mailowy, której dane dotyczą.
 10. W czasie korzystania z portalu radspzoo.pl na urządzeniu końcowym (np. komputer) zapisywane są pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z portalu, a także pozwalają zbierać dane statystyczne, co umożliwia rozwój portalu zgodnie z preferencjami użytkowników.
 11. Wykorzystywane są trzy rodzaje plików cookies:
  • jednosesyjne – przechowywane tylko w trakcie korzystania z portalu
  • stałe – przechowywane przez okres określony w parametrach pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
  • statystyczne Google – przechowywane przez okres określony w parametrach pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, służące celom statystycznym oraz do określania preferencji reklam Google.
 12. Pliki cookies wykorzystywane są jedynie w następujących celach:
  • do prawidłowego działania portalu i usług portalu
  • do celów statystycznych, co pozwala na rozwój portalu zgodnie z preferencjami użytkowników
 13. Zarządzanie plikami cookies, w tym zarządzanie zapisywaniem tych plików dostępne jest z poziomu ustawień przeglądarki. Możliwe jest niezapisywanie tych plików, jednak w takim przypadku korzystanie z portalu radspzoo.pl może nie być możliwe.